متخصص زنان و زایمان | سونوگرافي

_سونوگرافي در دوران بارداري: [متخصص زنان و زایمان]
١-تشخيص حاملگي:تقريبا يك هفته پس از عقب افتادن پريود ميتوان حاملگي را در داخل رحم مشاهده كرد و حدود ٦هفته بارداري ضربان قلب جنين قابل مشاهده ميباشد .
بنابراين اگر ٧-١٠روز پس از مثبت شدن تست بارداري بارداري داخل رحم مشاهده نشد بايد به حاملگي خارج از رحم شك كرد .
٢-بررسي NT:بررسي ضخامت پشت گردن جنين جزء غربالگري هاي دوران بارداري ميباشد و زياد بودن ان قابل پيگيري از نظر ناهنجاريهاي جنيني ميباشد.
٣-بررسي طول سرويكس :يكي از علل سقطهاي مكرر در سه ماهه دوم بارداري كوتاه بودن طول سرويكس ميباشدكه در صورت تشخيص اقدامات درماني نظير سركلاژ و گذاشتن پساري بايد انجام شود.
٣-سونو انومال اسكن: معمولا در ١٨هفته بارداري انجام شده و تمام اندامهاي جنين به تفكيك مورد بررسي قرار ميگيرد.
٤-بررسي محل جفت:در صورتي كه محل قرار گيفتن جفت جلو دهانه رحم باشد بايد از نظر چيبندگي مورد بررسي قرار گيرد و مجددا با افزايش سن بارداري براي تعيين محل جفت مجددا سونو انجام شود.
٥- تعيين حجم مايع امنيون :
در مواردي كه خانم باردار به ابريزش شك داشته باشد مهمترين وسيله تشخيصي براي تعيين ميزان مايع امنيون سونو گرافي ميباشد.
٦-پيگيري رشد جنين :
در موارد شك به كاهش رشد جنين بهترين وسيله تشخيصي انجام سونو گرافي ميباشد در موارد شديد ميتوان از كالر داپلر جهت بررسي وضعيت جنين استفاده كرد.
٧-تعيين نماي جنين:
نماي جنين مهمترين فاكتو ر جهت تعيين نحوه زايمان ميباشد .
-سونوكوافي در موارد غير بارداري :
١-بررسي علل خونريزيهاي رحم :
تعيين ضخامت اندومتر در تعيين درمان خونريزيهاي رحم بسيار مهم است و مرز درمان دارويي يا نمونه برداري از رحم با پايپل را مشخص ميكند .
٢-تعيين كيست تخمدان:
دربررسي نوع كيست تخمدان و درمان ان با سونو گرافي يا نياز به عمل جراحي را مشخص ميكند.
٣-تعيين توده هاي رحمي:
گاهي علل دردهاي لگني يا خونريزيهاي رحمي توده هاي رحمي يا ميوم هستند كه ميتوان با سونوگرافي انها را پيگيري كرد.

رکسان وب
طراحی و بهینه سازی سایت توسط شرکت رایان